Hvad er forskellen på tankefeltterapi – TFT og emotionel frihedsteknik – EFT?

Og hvor kommer HM TFT/EFT ind i billedet?

 

Tilmeld dig grundkurset her

Siden 1985 hvor tankefeltterapi (TFT) begyndte at komme ud til en bredere kreds, er der udviklet flere variationer af teknikken. Det handler altid om at påvirke kroppens meridianpunkter i kombination med at klienten holder fokus på sit problem.

Tankefeltterapi – TFT

I Heilesen & Mygind stiftede vi bekendtskab med TFT i 2002 på et kursus i det man kan kalde oprindelig TFT, som den er udviklet af den amerikanske psykolog Roger Callahan. Det hedder i dag CT TFT, hvor CT står for Callahan Techniques. I sin oprindelige form rummer TFT et væld af konkrete bankesekvenser, der hver især er velegnet til specifikke problemstillinger såsom højdeskræk, edderkoppefobi, angst m.v. (En oversigt over disse findes i begge vores bøger om TFT/EFT). Det betyder at terapeuten skal kunne stille den korrekte diagnose af klientens problem, for at være i stand til at vælge den korrekte bankesekvens.
Denne bankesekvens blev kombineret med at klienten skulle holde et mentalt fokus på sin problemstilling.

Muskeltest

Roger Callahan brugte også muskeltest til at bestemme hvilke punkter der skulle bankes. Senere udviklede han også en maskine der var i stand til at foreslå unikke sekvenser med udgangspunkt i klientens stemme (Voice Technology). Vores egne erfaringer med muskeltest er at det er en metode der er vanskelig at lære for de fleste og noget man skal øve sig på i lang tid for at mestre.

For Roger Callahan var den rækkefølge hvormed meridianpunkterne blev banket af afgørende betydning. Siden 1982 havde han flere og flere deltagere på sine kurset og en af disse var Gary Craig, en tidligere ingeniør og NLP Master, der hele sit liv havde haft en stor interesse for personlig udvikling.

Emotionel frihedsteknik – EFT

Gary Craig begyndte at bruge standardiserede bankesekenser og det som han i særdeleshed var god til var at udbrede kendskabet til TFT. Han kom hurtigt på tværs af sin tidligere lærer Roger Callahan der gerne ville kontrollere brugen af TFT. Det betød at Gary Craig valgte at lave sin egen metode med udgangspunkt i TFT og det blev så til det vi kalder EFT, der står for Emotional Freedom Techniques.

I EFT bruger man alle punkter til alle former for ubehag – dvs. rækkefølgen hvormed man påvirker meridianerne er lige meget, vi bruger dog som regel den samme rækkefølge hver gang da det er lettest at huske alle punkterne på den måde. Samtidigt bruger man det der hedder bekræftelser til at styrke klientens fokus på problemstillingen. Hvis man er bange for en mus kunne en bekræftelse se sådan ud: ”Selv om jeg er bange for mus, så elsker og accepterer jeg mig selv”.

Rækkefølgen og alle punkterne

Både for TFT og EFT indgår anvendelsen af det vi kalder SUD-skalaen til måling af klientens ubehag på en skal fra 0 (intet ubehag) til 10 (maksimal ubehag). SUD er en forkortelse for Subjective Units of Distress, som er en skala fra 0 – 10. Det er ligeledes de samme meridianpunkter der anvendes. Hvor TFT blev en mere omfattende metode der krævede at der blev stillet en diagnose, blev EFT en metode som alle umiddelbart kunne kaste sig over fordi det var de samme sekvenser og sætninger der blev brugt uanset problemet.

Inden vi overhovedet fandt ud af at der var noget der hed EFT var vi begyndt på egne eksperimenter og det ledte os hurtigt til samme konklusion som Gary Craig var kommet til – nemlig at rækkefølgen hvormed punkterne bankes er mindre betydningsfuld. Vi brugte derfor det man kan kalde ”intuitive” sekvenser i vores klinik, med stor succes.

Vi har mødt Gary Craig flere gange på seminarer i USA og det vi så var en meget dynamisk måde at arbejde på hvor ordene anvendes i tæt samspil med standardiserede sekvenser og denne metode at arbejde på minder mest om det vi laver i dag.

Igennem årene er vi stødt på 10-15 variationer der alle udspringer af enten TFT som Roger Callahan (afdød) gjorde det, eller som Gary Craig gør det.

DETTE KURSUS SKAL JEG PÅ, GIV MIG VENLIGST EN PLADS

Pris. 3.495 kr. inkl. grundbog og online video øvelser

HM TFT/EFT

Gennem vores arbejde med tusindvis af klienter og de erfaringer vi har gjort der, sammenholdt med ny viden og læring om traumer gennem årerne har vi udviklet vores helt egen retning som vi kalder HM TFT/EFT. I HM TFT/EFT har vi taget det mest effektive fra TFT og det mest effektive fra EFT og kombineret med vores viden om hvordan traumerne manifesteres på celleplan. Ved at studere traumer og deres forløsning over årerne har vi fået en viden om hvad der skal til for at skabe fantastiske resultater der holder. Gennem ret enkle justeringer af vores behandlingsprotokoler har vi indbygget denne viden i HM TFT/EFT.Vi anvender stadig alle punkterne fra TFT og vi mener at fingerpunkterne er ret vigtige i forhold til at skabe gode og holdbare resultater. Ligeledes anvender vi stadig teknikkerne: korrektion af omvendt polarisering, gulv-til-loft øjenrulning samt 9-trins behandling.

3 minuters reglen

Endvidere anbefaler vi at klienten fastholder sit fokus i behandlingen selv om SUD er gået i 0 – optimalt set i 3 minutter efter at man normalt vil afslutte behandlingen, hvor terapeuten med fordel kan banke klientens håndkant. Dette giver forløsning en bedre chance for at gå helt ned i celleplanet, således at klientens ubehag er væk for altid.

På terapeutuddannelsen lærer man også HM Matrix, hvor tankefeltterapien bliver effektiv ift. komplekse traumer, hvor man som klient kan have svært ved at komme ”ind” i sit problem. Med denne teknik kan man behandles fra et disassocieret ståsted.

Det betyder, at det vi i dag kan præsentere i vores produkter og på vores kurser, er de teknikker vi ved er de mest effektive i forhold til at skabe varige resultater for vores klienter.

Samtidigt har vi gjort alt vi kan for at metoden skal være så simpel og let at lære som overhovedet muligt. Det betyder at vores klienter kan komme hurtigt i gang med de bedst mulige teknikker uanset om man er selvbehandler eller terapeut.

DETTE KURSUS SKAL JEG PÅ, GIV MIG VENLIGST EN PLADS

Pris. 3.495 kr. inkl. grundbog og online video øvelser

Spørgsmål

Er du i tvivl eller har spørgsmål så kontakt Hanne Mygind Heilesen på 21 67 78 83 eller indtast dit nummer og vi ringer dig op